Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavinin Rolü

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavinin Rolü

Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser tipi olmakla birlikte; kansere bağlı ölümlerin de en sık nedenidir. Tedavideki tüm gelişmelere rağmen beş yıllık genel sağ kalım oranı %12, ...
Bir Olgu Nedeniyle İkinci Primer Akciğer Karsinomlarının Değerlendirilmesi

Bir Olgu Nedeniyle İkinci Primer Akciğer Karsinomlarının Değerlendirilmesi

Modern kanser tedavi yaklaşımları ile kürabilite ve sağkalım arttığı için tedavi sonrası ikinci primer tümör görülme sıklığı da artmıştır. İkinci primer tümör insidansının; erkek cinsiyette, ileri ya...