Torasik çıkış sendromu (TOS), üst ekstremitede (kol, omuz, el) ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve/veya dolaşım problemlerine neden olan bir durumdur. Bu sendrom, torasik çıkış adı verilen dar bir bölgede sinirlerin ve kan damarlarının sıkışması veya baskı altında kalması sonucu ortaya çıkar.

TOS'un üç farklı tipi vardır:

  1. Nörovasküler TOS: Bu tip TOS'da brakiyal pleksus adı verilen sinir demeti ve/veya subklavyen arter (ana kol arteri) sıkışır veya baskı altında kalır. Bu durum sinirsel semptomlara (ağrı, uyuşma, karıncalanma) ve dolaşım sorunlarına (elde soğukluk, renk değişikliği) neden olabilir.

  2. Venöz TOS: Bu tip TOS'da subklavyen ven (ana kol veni) veya internal juguler ven (boyun veni) sıkışır veya tıkanır. Sonuç olarak, kanın geri dönüşü azalır ve venöz drenaj bozulur. Bu durum el ve kolda şişme, ağrı ve bazen cilt renginde değişikliklere yol açabilir.

  3. Arteriyel TOS: Bu tip TOS'da subklavyen arter veya alt subklavyen arter sıkışır veya tıkanır. Bu durumda el ve kolda dolaşım sorunları oluşabilir, özellikle egzersiz sırasında veya aktiviteye bağlı olarak ağrı, güçsüzlük ve yorgunluk hissedilebilir.

TOS'un tedavisi, semptomların şiddetine, tipine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Konservatif tedavi seçenekleri arasında fizik tedavi, kas güçlendirme egzersizleri, postür düzeltme, ağrı yönetimi ve ergonomik düzenlemeler yer alır. Bunlar semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ancak, konservatif tedavi yöntemleri yeterli sonuçları sağlamazsa veya durum ilerlerse cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi tedavide amaç, sinirlerin veya damarların sıkışmasını veya baskısını azaltmak için gerektiğinde kemik, kas veya diğer dokuların çıkarılması veya yeniden yapılandırılmasıdır.

Torasik çıkış sendromu teşhisi ve tedavisi için bir nöroloji uzmanı, cerrah veya vasküler cerrah gibi uzmana başvurmanız önemlidir. Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, semptomlarınızı değerlendirecek, gerekli tetkikleri yapacak ve en uygun tedavi seçeneğini size önerecektir.